Zertifizierung der OXEA in Europa

DIN EN ISO 9001

Gutachter: KPMG

SCCP

Gutachter: KPMG

  • Oberhausen:

DIN EN ISO 14001

Gutachter: KPMG

GMP+ B1

Gutachter: SGS

  • Monheim:

DIN EN ISO 50001

Gutachter: KPMG

  • Europa:

GMP+ B2

Gutachter: SGS

  • Marl:

HACCP

Gutachter: KPMG

  • Monheim:

  • Marl:

  • Amsterdam:

  • Oberhausen:

AEO-Zertifikat

Gutachter: Hauptzollamt Duisburg

OXEA Corporation: Zertifizierungen in Nordamerika

ISO 9001:2015

Gutachter: UL DQS Inc

ISO 14001:2015

Gutachter: UL DQS Inc

Zertifikate für OXEA in Asien

ISO 9001:2008

Gutachter: SGS